Glaukooma Tukisäätiö Lux sr

Myönnetyt apurahat

Saaja
Aihe
Suuruus
Peltola Anna, LLGlaukoomakirurgian komplikaatiot
-leikkaustyypit: syvä sklerektomia ja trabekulektomia
32.500 €
Turunen Joni, dos, (työryhmä)Nuorena alkavan glaukooman geenitausta Suomessa60.074 €
Tuuminen Raimo, LKT, dos, FEBO, EMBAKaihileikkauksen tekomykiövalinnan vaikutus glaukooman
ilmaantuvuuteen ja etenemiseen
12.500 €
Virtanen Aapo, LLAvokulmaglaukooman riskitekijät ja kirurgisen hoidon
epidemiologia suomalaisessa väestöpohjaisessa kohortissa
9.000 €
Yhteensä 114.074€
Saaja
Aihe
Suuruus
Ignatova Irina, PhDElectroretinography of human postmortem retinas in health and disease.12500 €
Kankainen Tuulia, LLPutken paljastuminen ja endoftalmiitti glaukoomaputkileikkauksen jälkeen2000 €
Koskinen Jyri-Pekka, LLAiheena on glaukoomasuntti-kirurgia ja siihen liittyvät komplikaatiot. Siinä tarkastellaan suntti-leikattuja glaukoomapotilaita, heillä esiintyneitä komplikaatioita ja korjausleikkauksia ja tutkitaan uuden Paul-implantin vaikutusta sarveiskalvoon.10000 €
Lindbohm Nina, LKTEndoskooppinen syklofotokoagulaatio matalapaineglaukoomassa8000 €
Liuska Perttu, LLNuorena alkavan glaukooman perinnölliset riskitekijät Suomessa14000 €
Mentula Hanna-Kaisa, LLSyväoppimisen hyödyntäminen glaukooman tunnistamisessa silmänpohjakuvista8000 €
Pitkänen Joel, LLNäköhermon pään koko ja muoto, sekä siihen vaikuttavat tekijät Pohjois-Suomen syntymäkohortissa6000 €
Saarela Ville, Dosentti
(työryhmä)
NFBC Eye Study 2: Early glaucomatous changes in young finnish adults.60000 €

Tuuminen Raimo, LKT, dos, FEBO, EMBA
(työryhmä)

Pseudoeksfoliaatiosyndrooma kaihileikkauksen ja glaukooman riskitekijänä: lääke- ja kirurgisen hoidon tasapaino12000 €
Urtti Arto, Farmasian tohtori
(työryhmä)
Pitkävaikutteiset melaniiniin sitoutuvat uudet glaukoomalääkkeet16000 €
Uusitalo Hannu, LKT
(työryhmä)
Glaukooman yksilöllistetty hoito ja sen yhteiskunnallinen merkitys.40000 €
Vaahtoranta Julia, LLKyynelkalvon haihtumista estävien lipidien merkitys yleissairauksissa ja silmän pinnan terveydessä12000 €
Virtanen Aapo, LLSysteemilääkkeiden yhteys glaukooman etenemiseen ja kirurgisen hoidon tarpeeseen10000 €
Vuoden 2021 apurahamyönnöt on jo poistettu kotisivulta.

Apurahan saajat näkevät apurahansa apurahajärjestelmästä.
Apurahat