Glaukooma Tukisäätiö Lux sr

Myönnetyt apurahat

 

Saaja

Aihe

Apuraha 2024

Kallio Aleksi

Syvä sklerektomia matalapaineglaukoomassa – 15 vuoden seuranta

8 000

Krootila Kari

”Pseudoexfoliaatio- ja kapsulaariglaukoomapotilaan kaihileikkaus”

17 000

Lindbohm Nina

Kahden eri leikkaustekniikan, syvän sklerektomian ja trabekulektomian vertailu matalapaineglaukooman hoidossa

8 000

Mentula Hanna-Kaisa

Syväoppimisen hyödyntäminen glaukooman tunnistamisessa silmänpohjakuvista

8 000

Ojanen Eeva

Selektiivisen lasertrabekuloplastian teho ja turvallisuus

8 000

Pitkänen Joel

Älykkyyden vaikutus näkökenttätutkimuksen luotettavuuteen

8 000

Saarela Ville

Glaukoomamuutokset pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

58 000

Tuuminen Raimo

Yhdistetyn kaihileikkauksen ja trabekulektomian vaikutus leikkauksenjälkeiseen tulehdusreaktioon ja kystiseen makulaturvotukseen

10 000

Uusitalo Hannu

Glaukooman ja sen yksilöllistetyn hoidon merkitys potilaan elämänlaadulle, terveydenhuollon palvelujen käytölle ja yhteiskunnan kustannuksille. Väestötutkimuksiin perustuva malli, jolla kehitystä voidaan tehokkaasti seurata myös alueellisesti.

40 000

Uusitalo-Järvinen Hannele

Glaukooman RWD tutkimus

50 000

Wirkkala Joonas

Tekoälytyökalu glaukooman diagnostiikassa ja etenemisen seurannassa

25 000

 

Saaja
Aihe
Suuruus
Peltola Anna, LLGlaukoomakirurgian komplikaatiot
-leikkaustyypit: syvä sklerektomia ja trabekulektomia
32.500 €
Turunen Joni, dos, (työryhmä)Nuorena alkavan glaukooman geenitausta Suomessa60.074 €
Tuuminen Raimo, LKT, dos, FEBO, EMBAKaihileikkauksen tekomykiövalinnan vaikutus glaukooman
ilmaantuvuuteen ja etenemiseen
12.500 €
Virtanen Aapo, LLAvokulmaglaukooman riskitekijät ja kirurgisen hoidon
epidemiologia suomalaisessa väestöpohjaisessa kohortissa
9.000 €
Yhteensä 114.074€
Saaja
Aihe
Suuruus
Ignatova Irina, PhDElectroretinography of human postmortem retinas in health and disease.12500 €
Kankainen Tuulia, LLPutken paljastuminen ja endoftalmiitti glaukoomaputkileikkauksen jälkeen2000 €
Koskinen Jyri-Pekka, LLAiheena on glaukoomasuntti-kirurgia ja siihen liittyvät komplikaatiot. Siinä tarkastellaan suntti-leikattuja glaukoomapotilaita, heillä esiintyneitä komplikaatioita ja korjausleikkauksia ja tutkitaan uuden Paul-implantin vaikutusta sarveiskalvoon.10000 €
Lindbohm Nina, LKTEndoskooppinen syklofotokoagulaatio matalapaineglaukoomassa8000 €
Liuska Perttu, LLNuorena alkavan glaukooman perinnölliset riskitekijät Suomessa14000 €
Mentula Hanna-Kaisa, LLSyväoppimisen hyödyntäminen glaukooman tunnistamisessa silmänpohjakuvista8000 €
Pitkänen Joel, LLNäköhermon pään koko ja muoto, sekä siihen vaikuttavat tekijät Pohjois-Suomen syntymäkohortissa6000 €
Saarela Ville, Dosentti
(työryhmä)
NFBC Eye Study 2: Early glaucomatous changes in young finnish adults.60000 €

Tuuminen Raimo, LKT, dos, FEBO, EMBA
(työryhmä)

Pseudoeksfoliaatiosyndrooma kaihileikkauksen ja glaukooman riskitekijänä: lääke- ja kirurgisen hoidon tasapaino12000 €
Urtti Arto, Farmasian tohtori
(työryhmä)
Pitkävaikutteiset melaniiniin sitoutuvat uudet glaukoomalääkkeet16000 €
Uusitalo Hannu, LKT
(työryhmä)
Glaukooman yksilöllistetty hoito ja sen yhteiskunnallinen merkitys.40000 €
Vaahtoranta Julia, LLKyynelkalvon haihtumista estävien lipidien merkitys yleissairauksissa ja silmän pinnan terveydessä12000 €
Virtanen Aapo, LLSysteemilääkkeiden yhteys glaukooman etenemiseen ja kirurgisen hoidon tarpeeseen10000 €
Vuoden 2021 apurahamyönnöt on jo poistettu kotisivulta.

Apurahan saajat näkevät apurahansa apurahajärjestelmästä.
Apurahat