Glaukooma Tukisäätiö Lux sr

Raportointi

Apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä säätiön hallitukselle yhden vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Selvitys lähetetään säätiön apurahajärjestelmän kautta. Pyydettäessä on apurahan saaja velvollinen toimittamaan säätiöön väliselvityksen tutkimuksen edistymisestä. Valmistuneesta työstä tulee apurahan saajan toimittaa säätiöön yksi kappale.

Apurahan saajien sosiaaliturvan toteuttamiseksi hakijoiden on ilmoitettava työskentylyaika kuukausissa tai ajankohta. Saajien tiedot myös toimitetaan Mela:lle (www.mela.fi) joka huolehtii sosiaaliturvasta.

Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan.

Vakuuttamisen edellytyksenä on lisäksi, että yhdenjaksoisesti vähintään neljän kuukauden ajalle myönnetyn apurahan perusteella arvioitava vuotuinen työtulo on vähintään 4 288 euroa vuodessa (vuonna 2023).

Käytännössä neljän kuukauden ehto ja työtulon vähimmäismäärä tarkoittavat, että jos apuraha on myönnetty yhdenjaksoisesti neljälle kuukaudelle ja se on määrältään vähintään 1 430 euroa (vuoden 2023 tasossa), apuraha kuuluu MYEL:n piiriin.

Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö.

Apurahan saajan tulee tarvittaessa neuvotella apurahan suoritusajoista ja muista apurahan käyttöön liittyvistä asioista viestillä apurahajärjestelmän kautta.

Työryhmän saaman stipendin nostamista varten on ryhmän annettava säätiölle kaikkien jäsenten allekirjoittama maksuohje.

Apurahan saajan tulee mainita saamastaan apurahasta veroilmoituksessaan. Säätiö toimittaa veroviranomaisille voimassa olevien säännösten mukaisen tarkkailuilmoituksen maksamistaan apurahoista.

Apurahan saajan tulee ilmoittaa viipymättä säätiön toimistoon kirjeenvaihto-osoitteen muutokset.

Apurahat