Glaukooma Tukisäätiö Lux sr

Ohjeita hakijalle

Näin haet apurahaa

Säätiön omia yleisen haun apurahoja haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella apurahajärjestelmän kautta hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus täytetään alla olevan linkin kautta sähköisesti. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo ja korkeintaan kahden liuskan pituinen tutkimussuunnitelma. Liitteistä tulee ilmetä hakijan aikaisempi toiminta, julkaisuluettelo ja tutkimuksen kustannusarvio. Hakemukseen ei tule liittää julkaisuja.

Apurahat ovat pääosin henkilökohtaisia työskentelyapurahoja. Mukaan liitetään kaikkien jäsenten ansioluettelot. Työryhmästä tulee nimetä yhteyshenkilö.

Laitehankintoihin ei myönnetä avustusta.

Kohtaan ”tarkoitus, mihin apuraha anotaan”, merkitään tarkoitus, joka on tavallisesti sama kuin tutkimuksen aihe, lyhyesti, selvästi ja liiallisten vierasperäisten sanojen käyttöä välttäen. Merkintää käytetään stipendikirjassa, vuosikertomuksessa ja sanomalehtiuutisissa apurahan tarkoitusta luonnehdittaessa.

Kohdassa ”tutkimussuunnitelman lyhyt yhteenveto” tulee hakijan selvittää lyhyesti tutkimuksen tavoitteita, menetelmiä sekä odotettavissa olevien tulosten merkitystä ja soveltamismahdollisuuksia.

Hakemus ja kaikki liitteet lähetetään sähköisesti hakemusjärjestelmän kautta hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi.

Verovapaan apurahan määrä

Yksityisten tahojen maksamat apurahat ovat verovapaita, jos kaikkien apurahojen (sekä julkisilta että yksityisiltä maksajilta saatujen) yhteenlaskettu määrä (kulujen jälkeen) ei ylitä vuodessa valtion taiteilija-apurahan määrää. Katso taitelija-apurahan vuosittaiset määrät verottajan syventävän ohjeen kohdasta 2.2.  (vero.fi).

Vuonna 2024 verovapaa raja on 26 269,46 euroa

Apurahat